Welkom op de site Ontganiseren

De naam doet wellicht op het eerste gezicht wat vreemd aan. We hebben namelijk de diepe overtuiging dat je zaken beter georganiseerd kunt aanpakken dan in het wilde weg. Dat leidt al gauw tot chaos.

Niettemin staat op deze site een andere benadering centraal. De basis is 40 jaar beleidswerk binnen een Ministerie (regionaal, landelijk en internationaal) en ruim 30 jaar gemeentepolitiek (raadslid, wethouder, loco-burgemeester) en voortdurende reflectie over de vraag waarom onze rationele planningsbenaderingen vaak niet werken. Dat leidde in 1987 tot een op ervaringen gebaseerde dissertatie over ambtelijke oppositie binnen een Ministerie. Mijn diepe overtuiging is dat onze instituties aan vernieuwing toe zijn. Ze hinderen om de vraagstukken van een (post)moderne samenleving met succes aan te pakken. Te vaak bestrijden we symptomen.

Na mijn pensionering heb ik tijd gevonden voor reflectie. Veel inspiratie heb ik gevonden in vooral de Franse filosofie met bijzondere belangstelling voor Michel Serres. Die stelt dat we eraan toe zijn de chaos nader te verkennen. Chaos bevat de kiemen voor verandering. Door onze zucht naar ordening hebben we alles buitengesloten wat niet in onze ordeningen past. Dat beschouw ik als een verfrissende manier van kijken. Het zet de wereld op zijn kop. Maar de tegenkrachten zijn sterk en dwingen steeds weer tot veranderingen BINNEN onze systemen maar daardoor komen we niet toe aan noodzakelijke systeemveranderingen. In plaats daarvan houden we illusies in stand en verzetten we ons tegen de ontmaskering ervan.

*********************

Op 17 september 2023 een lezing gehouden in Sittard voor Podium Babel met als titel: "Betekenisgeving en Transities". Een mailtje naar thieuwagemans@gmail.com en ik stuur u de presentatie toe.

 

Op 8 juli 2023 plaatste Dagblad de Limburger een opiniebijdrage "Er is lef nodig in de landbouw". U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 30 juni 2023 publiceerde Civis Mundi een recensie van het boek van Paul Frissen: De Integrale Staat, kritiek van de samenhang. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 12 mei 2023 publiceerde De Limburger de opiniebijdrage: "Een pleidooi voor transparantie in gemeenteland"     U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 maart 2023 verscheen in Civis Mundi Deel 7 over Vernieuwing van het Landbouwbeleid. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 23 maart 2023 verscheen in de Limburger een opiniebijdrage over de recente verkiezingen en de duurzaamheidsproblematiek. U treft de tekst aan onder "Nieuws" 

Op 28 februari 2023 verscheen in Civis Mundi Deel 6 over Wereldbeeld en Landbouw. U treft d etekst aan onder "Nieuws"

Op 2 februari 2023 verscheen in Civis Mundi Deel 5 over Wereldbeeld en rechtspraak. U treft de tekst aan onder "Nieuws".

Op 5 januari 2023 plaatste De Limburger een opiniebijdrage met als titel: Het kwetsbare als bron van inspiratie.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 24 december 2022 verscheen in Civis Mundi Deel 4 over een nieuw wereldbeeld, waarin deze keer de Wetenschap centraal staat. U trfet de tekst aan onder Nieuws,

Op 20 oktober 2022 verscheen in de Limburger de Opiniebijdrage "Kiezen voor het afwijkende".

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*******************

In Civis Mundi verscheen op 30 september 2022 een tweede artikel over een Nieuw Wereldbeeld

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*******************

In Civis Mundi verscheen op 31 augustus 2022 een artikel over een Nieuw Wereldbeeld

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

***************************

In Civis Mundi verscheen op 30 juni een artikel over een nieuw landbouwsysteem als oplossing voor de stikstofcrisis.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

**************************

In Civis Mundi van februari verscheen een recensie van het nieuwe boek van Mattias Desmet: Totalitarisme

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

**************************

Op 31 januari verscheen Deel VII van de serie over het psychiatrisch zorgsysteem in Civis Mundi:

De praktijk van het veranderingsproces

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*************

 

Op 17 februari 2022 plaatste de Limburger een opiniebijdrage "De politiek lijdt aan zichzelf"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

***********************

Op 24 december 2021 verscheen in Civis Mundi nr 117 Deel VI van de serie over het psychiatrisch zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*******************

Op 30 november 2021 verscheen in de Limburger de opiniebijdrage "Een suf gepraat land".

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************

Op 31 oktober 2021 verscheen Deel V over het Psychiatrisch Zorgsysteem in Civis Mundi

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************

Op 14 oktober verscheen in de Limburger de opiniebijdrage "Kijk niet alleen naar de regels"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 15 september 2021 verscheen in de Limburger de opiniebijdrage "Kan de politiek zichzelf redden?"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 augustus 2021 verscheen in Civis Mundi Deel IV over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 juli 2021 mei verscheen in Civis Mundi Deel III over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 1 juli 2021 publiceerde De Limburger een opiniebijdrage over "De schijn van belangenverstrengeling"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 mei verscheen in Civis Mundi Deel II over het Psychiatrisch Zorgsysteem.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 19 mei 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Vertrouwen als hinderpaal

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

In het aprilnummer van Civis Mundi staat Deel I van een serie over het psychiatrisch zorgsysteem. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 18 maart 2021 plaatste de Limburger de opiniebijdrage: Mooie beloftes, lelijke praktijk.

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Gert-Jan van der Heijden: "Metafysica, van orde naar ontvankelijkheid" in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 27 februari 2021 verscheen een recensie van het boek van Damiaan Denys: Het Tekort van het Teveel in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 24 december 2020 verscheen in Civis Mundi Deel VIII uit de serie over Orde en chaos:

 

Taal als instrument van ordening en bron van chaos. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 30 september 2020 verscheen Deel VII over Wereldbeeld, bewustzijn, onderbewustzijn, betekenisgeving en taal in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 9 september 2020 verscheen de column "Domheid heeft de neiging zichzelf te herhalen" in Dagblad de Limburger. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 30 augustus 2020 verscheen Deel VI over Wetenschap in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 31 juli 2020 verscheen Deel V in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 29 juni 2020 verscheen Deel IV in de serie over Orde en Chaos in Civis Mundi. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

*******************

Op 17 juni 2020 plaatste Dagblad de Limburger een opiniebijdrage over veranderingen in de landbouw met als titel: "In de ban van het verleden"

De tekst treft u aan onder "nieuws"

*********************

Op 31 mei verscheen in Civis Mundi in een serie over Orde en Chaos Deel 3 over een nieuw wereldbeeld. U treft de tekst aan onder "Nieuws"

********************

Op 30 april verschenen twee artikelen in Civis Mundi over orde en chaos en over de boodschap die de chaos ons heeft te vertellen. U treft de teksten aan onder "nieuws"

*************************

Op 17 april plaatste Dagblad Trouw een opiniebijdrage:

De chaos van de crisis biedt ons nu ook een gouden kans

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Op 1 april 2020 publiceerde Dagblad de Limburger een opiniebijdrage met als titel "Een crisis als leermoment". U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Onder "Nieuws" treft u drie recensies aan van recent verschenen boeken.

Op 20 februari 2020 publiceerde de Limburger een opiniebijdrage "Slimheid wint van van wijsheid"

U treft de tekst aan onder "Nieuws"

Van het boek "Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap met een verwijzing naar de filosofie van Michel Serres" en met een Voorwoord van Herman Wijffels zijn nog exemplaren beschikbaar. U kunt dat bestellen door met vermelding naam en adres 15 euro over te maken naar rek.nr 858711222 t.n.v. Mathieu Wagemans. Geen verzendkosten.